รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พนง.ราชการ มีค.65(เพิ่มเติม)/895  งบประมาณ 100,000.00 บาท เบิกจ่าย 24,758.02 บาท คงเหลือ 75,241.98 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเสี่ยงภัยพนง.มิย.65/1139=922741.96/895=14758.04/P981/3600191475 14,758.04 17  มิ.ย. 2565
2 ค่าเสี่ยงภัยพนง.มิย.65เบิกเพิ่ม/895/P994/3600195732 4,999.98 22  มิ.ย. 2565
3 เงินเสี่ยงภัยพนักงานราชการ กย.65/2481=945000,895=5000/P1352/P3600271500 5,000.00 16  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา