รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พนง.ราชการ ตค.64-กพ.65 (395 ราย)  งบประมาณ 4,937,500.00 บาท เบิกจ่าย 4,937,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเสี่ยงภัยพนักงานราชการ ตค.64/4451/P101/3600002580 967,500.00 21  ต.ค. 2564
2 ค่าเสี่ยงภัยพนักงานราชการ ตค.64/4451/P101/3600002580 2,500.00 21  ต.ค. 2564
3 ค่าเสี่ยงภัยพนักงานราชการ พย.64/4451/P263/3600029822 967,500.00 18  พ.ย. 2564
4 ค่าเสี่ยงภัยพนักงานราชการ พย.64/4451/P263/3600029822 2,500.00 18  พ.ย. 2564
5 ค่าเสี่ยงภัยพนักงานราชการ ธค.64/4451/P368/3600049356 967,500.00 20  ธ.ค. 2564
6 ค่าเสี่ยงภัยพนักงานราชการ ธค.64/4451/P368/3600049356 2,500.00 20  ธ.ค. 2564
7 ค่าเสี่ยงภัยพนักงานราชการ มค.65/4451/P441/3600057172 940,322.58 13  ม.ค. 2565
8 ค่าเสี่ยงภัยพนักงานราชการ มค.65/4451/P441/3600057172 2,500.00 13  ม.ค. 2565
9 ค่าเสี่ยงภัยพนักงานราชการ กพ.65/4451/P560/3600063000 940,000.00 11  ก.พ. 2565
10 ค่าเสี่ยงภัยพนักงานราชการ กพ.65/4451/P560/3600063000 2,500.00 11  ก.พ. 2565
11 เบิกเกินส่งคืน/P368/3600049356 -7,338.73 23  ก.พ. 2565
12 ค่าเสี่ยงภัยพนง.มีค.65/4451=149516.15/376=717500/1139=75161.25/P727/3600109128 149,516.15 31  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา