รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พนง.ราชการ เมย-มิย.65(340อัตรา)  งบประมาณ 2,872,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,012,661.26 บาท คงเหลือ 1,859,838.74 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเสี่ยงภัยพนง.มีค.65/4451=149516.15/376=717500/1139=75161.25/P727/3600109128 75,161.26 31  มี.ค. 2565
2 ค่าเสี่ยงภัยพนง.เมย.65/P782/3600156065 937,500.00 21  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา