รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พนง.ราชการ มค.65(377อัตรา)  งบประมาณ 717,500.00 บาท เบิกจ่าย 717,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเสี่ยงภัยพนง.มีค.65/4451=149516.15/376=717500/1139=75161.25/P727/3600109128 717,500.00 31  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา