รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบ ปกส.พนง.ราชการ มีค.65 (377 ราย)  งบประมาณ 289,900.00 บาท เบิกจ่าย 282,364.00 บาท คงเหลือ 7,536.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินปกส.พนง.ราชการ มีค.65/376/P663/3600057461 282,385.00 14  มี.ค. 2565
2 เบิกเกินส่งคืน/P663/3600057461 -21.00 13  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา