รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบ ปกส.พนง.ราชการ ตค.64-กพ.65 (395 ราย)  งบประมาณ 1,194,800.00 บาท เบิกจ่าย 1,189,364.00 บาท คงเหลือ 5,436.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินปกส.พนง.ราชการ ตค.64/4451P124/3600001182/ 145,259.00 25  ต.ค. 2564
2 เงินปกส.พนง.ราชการ พย.64/4451/P262/3600029821 145,259.00 18  พ.ย. 2564
3 เงินปกส.พนง.ราชการ ธค.64/4451/P370/3600049360 290,517.00 20  ธ.ค. 2564
4 เงินปกส.พนง.ราชการ มค.65/4451/P442/3600043587 282,419.00 13  ม.ค. 2565
5 เงินปกส.พนง.ราชการ กพ.65/4451/P561/3600081701 282,267.00 11  ก.พ. 2565
6 เบิกเกินส่งคืน/P370/3600049360 -218.00 23  ก.พ. 2565
7 เงินกองทุนเงินทดแทนประจำปี2564/4451/P686/3600090595 43,501.00 24  มี.ค. 2565
8 เงินสมทบปกส.พนง.ราชการ มิย.65/4451/P995/3600195745 360.00 22  มิ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา