รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตครั้งที่1 ตค-ธค.65  งบประมาณ 369,000.00 บาท เบิกจ่าย 108,150.00 บาท คงเหลือ 260,850.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.ครูวิกฤตตค.65/4735/P14/3600003756 3,150.00 25  ต.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนครูวิกฤตตค.65/4735/P19/3600003807 105,000.00 25  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา