รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว2500เมย.-มิย.65/2480  งบประมาณ 2,597,030.00 บาท เบิกจ่าย 2,597,030.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเสี่ยงภัยจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือนเมย-มิย.65/2480/PA1020/3600204040 75,000.00 5  ก.ค. 2565
2 ค่าเสี่ยงจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูเมย-มิย.65/PA1021/3600204024 694,666.67 5  ก.ค. 2565
3 เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวเมย-มิย.65/2480=990624.09,4929=141792.56/PA1022/3600203981 990,624.09 5  ก.ค. 2565
4 ค่าเสี่ยงภัยจ้างเหมาอิสลามแบบเข้ม/2480/PA1024/3600203998 836,739.24 5  ก.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา