รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ตค-ธค.64  งบประมาณ 2,538,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,535,067.74 บาท คงเหลือ 2,932.26 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรปภ.ตค.64/4917/P299/3200004520 846,000.00 22  พ.ย. 2564
2 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรปภ.พย.64/4917/P313/3200002140 846,000.00 29  พ.ย. 2564
3 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรปภ.ธค.64/4917/P333/3200002948 846,000.00 13  ธ.ค. 2564
4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรปภ.ตค-พย.64 (ตกเบิก)/4917/P336/3200002740 18,000.00 13  ธ.ค. 2564
5 เบิกเกินส่งคืนP313/3200002140 -900.00 17  ธ.ค. 2564
6 เบิกเกินส่งคืนP313/3200002140 -9,000.00 17  ธ.ค. 2564
7 เบิกเกินส่งคืนP299/3200004520 -9,000.00 22  ธ.ค. 2564
8 เบิกเกินส่งคืน/P333/320002948 -2,032.26 18  ม.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา