รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน17000 จำนวน 5 อัตรา พย.64-มีค.65  งบประมาณ 425,000.00 บาท เบิกจ่าย 385,333.30 บาท คงเหลือ 39,666.70 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พย.64/4717/P310/3200002543 45,333.30 26  พ.ย. 2564
2 ค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ธค.64/4717/P351/3200007937 85,000.00 16  ธ.ค. 2564
3 ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน มค.65/4717/P446/3600060963 85,000.00 13  ม.ค. 2565
4 ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กพ.65/4717/P578/3200015379 85,000.00 14  ก.พ. 2565
5 ค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน มีค.65/4717/P672/3200020854 85,000.00 18  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา