รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน17000 จำนวน 5 อัตรา กค-กย.65/2599  งบประมาณ 255,000.00 บาท เบิกจ่าย 170,000.00 บาท คงเหลือ 85,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กค.65/2599/P1096/3200037274 85,000.00 1  ส.ค. 2565
2 ค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สค.65/2599/P1258/3200041298 85,000.00 1  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา