รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน17000 จำนวน 5 อัตรา พค-มิย.65/1553  งบประมาณ 170,000.00 บาท เบิกจ่าย 170,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พค.65/1553/P879/3200030765 85,000.00 23  พ.ค. 2565
2 ค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินมิย.65/1553/PA1015/3200034894 85,000.00 1  ก.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา